ตัวแทนจำหน่าย

เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ

ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า

เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ Sankyo เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น มีคุณลักษณะเฉพาะตัว เป็นเตาเผาขยะมูลฝอยที่สามารถเผาขยะได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงอื่นใดมาช่วยในการเผา โดยออกแบบการไหลเวียนของอากาศภายในเตา ทำให้เกิดพลังงานความร้อนกลับมาเผาขยะและเขม่าควัน ใช้งานง่าย และประหยัดพลังงาน อุณหภูมิในเตาระหว่างการใช้งานสูงถึง 600 - 900 ºC จึงเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และไม่มีควัน

ประหยัด ประสิทธิภาพสูง ใช้งาน/ดูแลรักษาง่าย บริการจัดส่ง/ติดตั้งทั่วประเทศ

มีหลายขนาด ครอบคลุมทุกการใช้งาน

ป้จจุบัน มีการผลิตและจำหน่ายเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ทั้งหมด 4 รุ่น ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับการใช้งานตามปริมาณขยะของแต่ละพื้นที่

ดูรายละเอียดสินค้า >

ใช้งานจริงกว่า 200 แห่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เตาเผาขยะ ยี่ห้อ Sankyo ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยมีหน่วยงานต่างๆ ได้นำเตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศไปใช้แล้วกว่า 200 แห่ง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุข โรงแรม รีสอร์ท สำนักปฎิบัติธรรม โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และบริษัทเอกชนต่างๆ

ตัวอย่างการใช้งาน

โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะ
จ.ตรัง

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
จ.เชียงใหม่

เตาเผาขยะ อบต.นนทรี
จ.ปราจีนบุรี

เตาเผาขยะ ปั้ม ปตท.
จ.ชุมพร

ผ่านมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสีย ที่ปล่อยออกจากปล่องของเตาเผา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553 จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม