เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ SANKYO

จุดเด่นของเตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ Sankyo

เตาเผาขยะ รุ่น ACI-120 Series 3

เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-120 Series 3
เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-120 Series 3
เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-120 Series 3
รายการ คุณสมบัติ (Specifications)
Incineration System Air Control Incinerator (ACI)
Size (Estimate) W 1.4 x L 2.5 x H 2.3 m. Total height 9.0 m (flue included)
Weight (Estimate) 9,000 Kg.
Disposal Capacity/hr 120 - 200 Kg./hr.
Waste combustion percentage
(Wet : Dry)
25:75
Combustion Chamber Three Combustion Chambers
Combustion temperature 650 - 900 ºC
Useful Life ≥ 5 Years
Warranty 1 year after the startup date or delivery date.
Price 2,200,000.- THB

เตาเผาขยะ รุ่น ACI-80 Series 1

เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-80 Series 1
เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-80 Series 1
เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-80 Series 1
รายการ คุณสมบัติ (Specifications)
Incineration System Air Control Incinerator (ACI)
Size (Estimate) W 1.08 x L 2.1 x H 1.67 m. flue H 4.8 m.
Weight (Estimate) 4,000 Kg.
Disposal Capacity/hr 80 - 120 Kg./hr.
Waste combustion percentage
(Wet : Dry)
25:75
Combustion Chamber Twin Chambers
Combustion temperature 600 - 900 ºC
Useful Life ≥ 5 Years
Warranty 1 year after the startup date or delivery date.
Price 1,200,000.- THB

เตาเผาขยะ รุ่น ACI-50 Series 1

เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-50 Series 1
เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-50 Series 1
เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-50 Series 1
รายการ คุณสมบัติ (Specifications)
Incineration System Air Control Incinerator (ACI)
Size (Estimate) W 1.25 x L 1.25 x H 1.700 m. flue H 4.0 m.
Weight (Estimate) 3,000 Kg.
Disposal Capacity/hr 50 - 80 Kg./hr.
Waste combustion percentage
(Wet : Dry)
25:75
Combustion Chamber 2 Combustion Chambers (Twin Chambers)
Combustion temperature 400 - 800 ºC
Useful Life ≥ 5 Years
Warranty 1 year after the startup date or delivery date.
Price 450,000.- THB

เตาเผาขยะ รุ่น ACI-20 Series 2

เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-20 Series 2
เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-20 Series 2
เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI-20 Series 2
รายการ คุณสมบัติ (Specifications)
Incineration System Air Control Incinerator (ACI)
Size (Estimate) Height: 1.25 m. Circumference: 2.40 m., Flue height: 3.75 m.
Weight (Estimate) 800 Kg.
Disposal Capacity/hr 20 - 40 Kg./hr.
Waste combustion percentage
(Wet : Dry)
25:75
Combustion temperature 300 - 800 ºC
Useful Life ≥ 5 Years
Warranty 1 year after the startup date or delivery date.
Price 150,000.- THB